Organisatie

Onze visie

Het Zeepreventorium is een medisch pediatrisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met diverse chronische aandoeningen. Ook volwassen mucoviscidosepatiënten kunnen hier terecht. Jongeren kunnen heropgenomen worden tot 21 jaar.

 In functie hiervan:

 • Richten wij ons zowel op preventie, (tijdelijk) ambulante en/of residentiële behandeling en nazorg van chronisch zieke kinderen/jongeren en (jong)volwassen mucoviscidosepatiënten.
 • Werken wij vanuit een multidisciplinair geïntegreerde holistische revalidatiegedachte met als betrachting “zorg op maat” te bieden waarbij de patiënt en zijn context centraal staan.
 • Hebben we bijzondere aandacht voor de medische, functionele, psychosociale en opvoedkundige aspecten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de aanwezige school.
 • Wensen wij ons heel uitdrukkelijk te profileren als gespecialiseerd revalidatiecentrum binnen een zorgcircuit voor kinderen en jongeren met chronische aandoeningen. 
 • Voorzien we opnames uit heel het land van zowel Nederlandstalige als Franstalige patiënten. Continuïteit en kwaliteit van zorg vormen hierbij het fundament.

Onze kernwaarden

Het Zeepreventorium is een innovatieve zorgorganisatie met 4 belangrijke pijlers:

 • Huiselijk: 
  Het ZPM is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Daarom moet het ook een zekere marge voor persoonlijke invulling bieden. Er wordt voor je gezorgd zolang en in de mate dat je het nodig hebt. Met dezelfde warmte als waarmee ouders voor hun kinderen zouden zorgen. Net zoals thuis houden we hier van een ongedwongen, familiale sfeer. En hoewel we een medische instelling zijn, proberen we toch zoveel mogelijk aan te sluiten op de realiteit in de buitenwereld.

 • Professioneel:
  Het Zeepreventorium is een mature organisatie die met de jaren de nodige autoriteit heeft opgebouwd binnen en buiten haar muren. Toch slaagt het huis erin om te blijven meegaan met zijn tijd. Er heeft zich een bepaalde structuur geïnstalleerd die de nodige houvast biedt en die toch nog flexibel genoeg is om onverwachte koerswijzigingen op te vangen. Die stabiliteit is met de jaren verkregen en schept een zekere rust die voelbaar is voor alle mensen die ermee in aanraking komen.

 • Communicatief:
  We zeggen de dingen zoals ze zijn. Respectvol en met de nodige doordachtheid, maar wel eerlijk en ongecensureerd. We delen met elkaar wat we zien, horen, leren, voelen. We beseffen dat we soms van mening verschillen, en we geloven dat gesprek en uitwisseling de enige manier is om elkaar beter te begrijpen en samen sterker te worden.

 • Forever young:
  Werken voor en met kinderen en jongeren, dat houdt ons ook jong. Het Zeepreventorium mag dan wel een volwassen indruk maken, wie goed oplet hoort een jong hart kloppen en ziet de zee glinsteren in onze ogen. Spelen heeft ons altijd de beste manier geleken om te leren. Wij durven experimenteren, want wie weet wat we zo nog ontdekken. Wie de creativiteit een kans geeft, komt nooit bedrogen uit.

Ons beleidsplan

Een globaal beleidsplan werd uitgetekend voor de volgende jaren met onze ambities en grotere projecten. Ons designpaspoort met onze visie en 4 pijlers blijft het fundament van alles: huiselijk, professioneel, communicatief en forever young.

Het beleidsplan geeft een kader waarin een aantal krachtlijnen werden uitgewerkt. Deze vormen de essentie van het globale beleidsplan en zullen gaandeweg duidelijk worden in de organisatie. 

De bedoeling is dat elk departement verder aan de slag gaat om op deze basis een eigen, specifiek beleidsplan uit te werken: departement zorg, medisch departement en ondersteunende diensten. Het globale beleidsplan biedt hierbij een kader om binnen te werken en helpt om organisatorisch alles goed te organiseren.

Klik hier voor de krachtlijnen
 

Een rijke geschiedenis

De vzw Association Nationale Belge contre la Tuberculose bouwt in 1925, met de steun van de familie Solvay, een eerste preventorium in De Haan. In 1926 wordt het gebouw ingehuldigd door koningin Elisabeth.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog verbleven er honderden tuberculosepatiënten in het preventorium. Tijdens de oorlog worden ook gekwetste soldaten en vluchtelingen opgevangen.
Vanaf de jaren 1960 specialiseert het Zeepreventorium zich in de behandeling van astma. Later volgt de behandeling van mucoviscidose. Het Zeepreventorium verwerft nationale en internationale erkenning. Vandaag worden een brede waaier aan chronische aandoeningen behandeld bij zuigelingen, kinderen en jongvolwassenen.

Bestuur en management

De vzw Zeepreventorium heeft vanaf 1 januari 2006 een conventie als ‘Revalidatie inrichting voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte’ afgesloten met het RIZIV.  

Directiecomité

Clustermanagers

 

Communicatie 

Artsen

Ondersteunende Diensten

Samenwerkingsmodel 

ZP 1400px Organigram