Stage lopen

Wij investeren graag in de professionele vorming van jonge mensen.  

Wij kunnen echter niet aan alle aanvragen voldoen.

Korte stagemomenten (kijk, doe- en inleefdagen) of onderbroken stages komen sowieso niet in aanmerking, gezien ze moeilijk te integreren zijn in de werking van het Zeepreventorium.

Voor alle andere stageaanvragen gelden volgende algemene regels:

  • Vraag uw stage enkele maanden op voorhand aan.
  • Bezorg ons: uw identificatiegegevens, contactgegevens van de school en de begeleider, een welomschreven stageopdracht én een korte motivatie.

Mail uw aanvraag naar : stages@zeepreventorium.be