Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht die gepaard gaat met een overdreven vetophoping in het lichaam. Obesitas kan verschillende ernstige medische maar ook psychische en sociale gevolgen hebben.

Obesitas wordt berekend aan de hand van de
Body Mass Index - BMI = gewicht/lengte²
Bij kinderen wordt dit uitgezet op een groeicurve, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Men spreekt van overgewicht bij kinderen met een BMI boven de percentiel-lijn 85 maar onder percentiel 95 en van obesitas bij een BMI hoger dan percentiel 95.

Voor die kinderen en jongeren waarvoor ambulante zorg (huisarts, diëtist of multidisciplinair team verbonden aan ziekenhuis) intensief werd ingezet maar onvoldoende resultaat leverde, kan een tijdelijke residentiële revalidatieperiode in het Zeepreventorium overwogen worden. Hieraan zijn echter strikte voorwaarden gekoppeld zoals ernstige obesitas (d.w.z. BMI hoger dan equivalent 30 bij volwassenen), aanwezigheid van minstens 2 ‘co-morbiditeiten’  lees ‘verwikkelingen’ (bv hoge bloeddruk; afwijking in levertesten of cholesterol; ernstige kortademigheid bij kleine inspanning; obstructief ademen gedurende de slaap) en minstens 3 revalidatienoden. 

Hier kan u de BMI berekenen. Het resultaat bespreekt u best eerst met uw huisarts of arts-specialist.

BMI berekenen

 

“Toen ik in het Zeepreventorium opgenomen werd met obesitas, kon ik niet geloven dat ik zo’n resultaat zou behalen. Mijn verblijf is snel voorbijgegaan dankzij de goede sfeer en de vrienden die ik hier gemaakt heb. Vandaag ben ik trots op wat ik heb bereikt.” 
- Pavlina.

Multidisciplinaire behandeling

Tijdens de revalidatieperiode wordt verder gewerkt aan de vaardigheden die reeds aangeleerd werden gedurende de ambulante hulpverlening en aan de gedetecteerde problemen. De basisidee is om te leren een gezonde levensstijl aan te nemen: weten wat gezonde voeding is; een evenwicht vinden tussen energieopname en energieverbruik; voldoende bewegen en plezier hebben aan bewegen; streven naar psychisch evenwicht, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Om deze gezonde levensstijl vast te houden en toe te passen thuis, elk weekend opnieuw is een lang en intensief leerproces nodig. Dit kan binnen onze residentiële revalidatieperiode.

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg voor iedere patiënt dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers samenwerken.
 

Multidisciplinair Team

  • De arts en verpleegkundigen volgen de fysieke toestand en de test- en laboresultaten van de jongeren nauwkeurig op en passen, indien nodig, de behandeling aan.
  • Bij de kinesitherapeut krijgen de jongeren meermaals per week intensieve bewegingstherapie, individueel aangepaste therapie en sportbegeleiding. De bewegingstherapeut geeft aangepaste groeps- en individuele sportsessies.
  • De diëtiste zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden, educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de jongeren, hun ouders en thuisomgeving.
  • De andere therapeuten zoals onder andere logopediste kunnen in steun komen voor specifieke vragen vanuit het multidisciplinair team.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren opnieuw in hun eigen mogelijkheden geloven.

School

Tijdens het verblijf in het Zeepreventorium lopen kinderen en jongeren ook school rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

Revalidatieperiode

De kinderen en jongeren verblijven tijdens hun revalidatieperiode in een leefgroep met leeftijdsgenoten. De duur van de therapie wordt samen bepaald met het multidisciplinair team, op maat van elke patiënt. De revalidatie start met een observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de te behandelen problemen. Daarna volgt een intensieve behandelfase die wordt afgesloten met een ruime voorbereiding tot de terugkeer naar  de thuisomgeving.

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling wordt u toegelicht tijdens de kennismaking met het centrum. De revalidatie loopt gewoon verder gedurende de schoolvakanties.

Kostprijs revalidatieperiode
Deelname aan het revalidatieprogramma wordt gemeld aan de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand .

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan contact op met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.