Diabetes mellitus is een chronische aandoening waarbij het suikergehalte in het bloed verhoogd is. Er bestaan 2 types: bij type 1 maakt het lichaam onvoldoende insuline aan, bij type 2 werkt de geproduceerde insuline onvoldoende.

Type 1 wordt altijd behandeld met insuline. Type 2 komt vaak voor bij obesitas en wordt soms met insuline behandeld. Voor beide vormen zijn gezonde voeding en voldoende beweging heel belangrijk. 

Kinderen en jongeren met diabetes worden ambulant gevolgd in gespecialiseerde centra. Wie ondanks die ambulante zorg nog steeds problemen stelt, kan een tijdelijke residentiële revalidatie in het Zeepreventorium overwegen.

Vind je het vaak moeilijk om te spuiten in bijzijn van anderen? Neem je  minder deel aan activiteiten omwille van mogelijke hypo’s?  Verkrijg je ondanks alle geleverde inspanningen geen betere glycemiecontrole? Je bent zeker niet alleen. Het Zeepreventorium kan je helpen om samen met leeftijds- en lotgenoten, ondanks diabetes, te werken aan een betere levenskwaliteit.

“Aanvankelijk een moeilijke beslissing: kies je nu voor je gezondheid of blijf je gewoon thuis bij vrienden en familie? Wel, als 16-jarige heb ik toch gekozen om van mijn gezondheid een prioriteit te maken. Ik vertrok met zoveel onzekerheid naar het Zeepreventorium, maar dat veranderde snel.  Na een aantal dagen voelde ik mij niet meer alleen en kwam ik terecht in een hechte groep die elkaar steunde in mindere periodes.  Ik was niet alleen die jongen met zijn diabetes, ik kon vooral ook mezelf zijn.  Wie nood had aan een goeie babbel kon altijd terecht bij een opvoeder of even gaan uitwaaien aan zee. Het binnenkomen is het moeilijkste moment. Maar je krijgt zoveel steun van iedereen rond je, waardoor het gewoon aangenaam is om er te verblijven. Ik kan het alleen maar aanraden aan allen waarvan de dokter het advies geeft om die stap richting De Haan te zetten.” 
Juul.

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde individuele zorg dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers intensief samenwerken. Ook ouders en  thuisomgeving worden nauw betrokken in de therapie.

Multidisciplinair team

  • De arts volgt de glycemiewaardes en laboresultaten nauwkeurig op en past zo nodig de insulinedosis en de behandeling aan. Er is regelmatig overleg met het verwijzend referentiecentrum.
  • De verpleegkundigen begeleiden dag en nacht bij glycemiecontroles, insuline inspuitingen, opvang van hypo- en hyperglycemies en geven ook educatie.
  • De kinesisten en bewegingstherapeute zorgen voor wekelijks intensieve sportbegeleiding en bewegingstherapie.
  • De diëtiste maakt in samenspraak een gezond en gevarieerd voedingsschema op, geeft educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de jongeren en hun ouders.
  • De andere therapeuten zoals onder andere logopediste kunnen in steun komen voor specifieke vragen vanuit het multidisciplinair team.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de kinderen en jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

School

Tijdens hun verblijf gaan kinderen ook naar school, rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

Revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen en jongeren in een leefgroep van 8 tot 10 patiënten, allen met een chronische aandoening.

Duur revalidatieperiode
De duur van de therapie is voor een eerste opname gemiddeld 4 tot 6 maanden. De revalidatie start met een observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de jongere en zijn diabetes regeling. Daarna volgt een intensieve behandelfase die wordt afgesloten met een ruime voorbereiding op de terugkeer naar huis. Korte heropnames nadien blijven mogelijk.

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling, alsook de regeling tijdens schoolvakanties, wordt u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum.

Kostprijs revalidatieperiode
De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.