Chronische nieraandoeningen en niertransplantatie

Sommige kinderen worden geboren met een nierziekte en bij anderen ontwikkelt deze zich op jonge leeftijd, vaak op basis van een erfelijke afwijking. De symptomen en behandelingen van nierziekten bij kinderen zijn vaak zeer uiteenlopend, maar vragen wel een levenslange opvolging door dialyse of transplantatie. 

Bij de behandeling van een chronische nieraandoening en ook na een niertransplantatie komt veel kijken.
 

“Menno maakt zijn comeback. Na zijn verblijf in het Zeepreventorium kan hij nu weer meer naar school en 's avonds voetballen met zijn vrienden. Ik had dit op voorhand niet gedacht. Hij kijkt met plezier terug op zijn verblijf. En hij weet dat hij terug kan komen, mocht het nodig zijn.” 
Mama van Menno.

 

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde individuele zorg dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers intensief samenwerken.

Multidisciplinair Team

  • De arts volgt de nierfunctiewaardes nauwkeurig op en past de medicatie aan waar nodig, dit in samenspraak met het verwijzend referentiecentrum. Ook de fysieke toestand en de laboresultaten worden strikt opgevolgd.
  • De verpleegkundige meet dagelijks de bloeddruk en geeft uitleg bij de medicatie.  Ook specifieke medische verzorging, zoals sonderen worden aangeleerd of verder ingeoefend.
  • De bewegings- en kinesitherapeut staat wekelijks in voor bewegingstherapie en sportbegeleiding.
  • De diëtiste zoekt naar een evenwicht tussen dieet volgen en functioneren in de dagelijkse realiteit, via educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de kinderen en jongeren, hun ouders en thuisomgeving.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

School

Tijdens hun verblijf gaan kinderen ook naar school, rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

De revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen en jongeren in een leefgroep van ongeveer 20 patiënten, allen met een chronische aandoening.

Tijdens het verblijf in het Zeepreventorium lopen kinderen ook school rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

Duur revalidatieperiode
De duur van de therapie is afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen en varieert van drie weken tot één jaar. De revalidatie start met een belangrijke observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de jongere en zijn problematiek. Daarna volgt een intensieve behandelfase die wordt afgesloten met een voorbereiding tot reïntegratie in de thuis-omgeving. Korte heropnames nadien zijn mogelijk.                             

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling, alsook de schoolvakanties worden u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum.

Kostprijs revalidatieperiode
De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname