Krachtlijnen Beleidsnota

Alles vertrekt vanuit een stevige visie. Deze visie bepaalt de koers en helpt operationele werkzaamheden te structureren.

Na de grote reorganisatiegolf en (r)evolutie richting innovatieve arbeidsorganisatie bouwen we verder aan ons huis in de duinen. Een globaal beleidsplan werd uitgetekend voor de volgende jaren met onze ambities en grotere projecten. Ons designpaspoort met onze 4 pijlers blijft het fundament van alles: huiselijk, professioneel, communicatief en forever young.

Het beleidsplan geeft een kader waarin een aantal krachtlijnen werden uitgewerkt. Deze vormen de essentie van het globale beleidsplan en zullen gaandeweg duidelijk worden in de organisatie. 

De bedoeling is dat elk departement verder aan de slag gaat om op deze basis een eigen, specifiek beleidsplan uit te werken: departement zorg, medisch departement en ondersteunende diensten. Het globale beleidsplan biedt hierbij een kader om binnen te werken en helpt om organisatorisch alles goed te organiseren.