Klokkenluidersregeling

De wet bescherming klokkenluiders trad op 15 februari 2023 in werking en beschermt melders van misstanden.

 

Welke meldingen vallen onder de klokkenluidersregeling?

De zogenoemde klokkenluiders hebben een wettelijke bescherming wanneer ze inbreuken omtrent onderstaande onderwerpen melden:

 

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingsfraude
 • sociale fraudebestrijding

Wie kan een inbreuk melden? 

Personen die beroepshalve kennis hebben van deze informatie kunnen een inbreuk melden. Deze personen zijn:

 • werknemers/aangestelden en zelfstandigen van BZIO
 • werknemers/aangestelden van derde ondernemingen (zoals leveranciers, onderhoudsfirma’s,... ) die actief zijn in BZIO

Hoe kan ik een inbreuk melden?

intern: via info@zeepreventorium.be

extern: via de Federale Ombudsman of de sectorale instanties zoals onder meer FAVVFANC, de Gegevensbeschermingsautoriteit