Brandwonden zijn wonden waarbij één of meerdere huidlagen beschadigd zijn als gevolg van hete vloeistoffen, contact met hete oppervlakken, vuur, ultraviolette/infrarode straling, radioactiviteit, elektriciteit of chemische middelen (WHO 2004).

De ernst van de brandwonde wordt mede bepaald door de grootte en de diepte van de brandwonde.

De grootte van de brandwonde wordt uitgedrukt in het percentage ‘Totaal Verbrand Lichaamsoppervlak’ (%TVLO) terwijl de diepte van de brandwonde afhangt van de huidlagen die beschadigd zijn.

Brandwonden hebben vaak ernstige medische, maar ook psychische en sociale gevolgen. Voor die kinderen en jongeren waarvoor een  ambulante zorg ontoereikend is, kan een residentiële revalidatie in het Zeepreventorium overwogen worden.
 

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg voor iedere patiënt dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers samenwerken.

De bedoeling van de residentiële revalidatie is om iedere patiënt voor te bereiden op de verderzetting van de behandeling in een goed omkaderde thuisomgeving.

Alle medische, psychosociale en pedagogische zorgen van het kind of jongere komen aan bod tijdens de opname.
 

Multidisciplinair team

  • De arts en de verpleegkundigen volgen de heling van de wonden dagelijks op.  In overleg met het brandwondencentrum worden de wondzorg en de eventuele medicamenteuze behandeling opgesteld en aangepast waar nodig.
  • De kinesitherapeuten zorgen voor een intensieve begeleiding waaronder dagelijkse littekenmassage, mobilisatie en fysieke revalidatie.  Samen met de arts en de verpleegkundigen volgen ze ook de efficiëntie van drukkledij, siliconen hulpmiddelen en het orthopedisch materiaal op. Verder staan ze ook in voor de educatie van de patiënt en zijn/haar familie.
  • De diëtiste zorgt, in samenspraak met de patiënt, voor een gezond en gevarieerd voedingsschema, geeft educatie en kookessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor een groeps- en individuele begeleiding van de jongeren, hun ouders en thuisomgeving.
  • De andere therapeuten zoals onder andere logopediste kunnen in steun komen voor specifieke vragen vanuit het multidisciplinair team.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.
 

School

Tijdens het verblijf in het Zeepreventorium lopen kinderen school rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.
 

De revalidatieperiode

De kinderen en jongeren verblijven tijdens hun revalidatieperiode in een groep met ongeveer 8 tot 10 leeftijdsgenoten.
 

Duur revalidatieperiode
De duur van de revalidatieperiode is afhankelijk van de individuele therapie en vooruitgang van de patiënt maar is gemiddeld één jaar.  Gedurende het volledige verblijf wordt intensief samengewerkt tussen de disciplines binnen het Zeepreventorium, alsook  met de nodige zorgactoren thuis. Bedoeling is de reïntegratie in de thuisomgeving zo goed mogelijk voor te bereiden.

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling wordt u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum. De gewone schoolvakanties worden gevolgd, maar de kinderen verblijven deels in het centrum, dit in functie van de therapie.

kostprijs revalidatieperiode
De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan contact op met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.