Complexe Chronische aandoeningen bij zuigelingen en jonge kinderen

In het Zeepreventorium kunnen zuigelingen en jonge kinderen terecht met heel diverse chronische aandoeningen. Dit kan het gevolg zijn van vroeggeboorte, maar evengoed van een aangeboren ziekte, syndroom, grote operatieve ingreep, brandwonde, kankerbehandeling of ernstige infectie met blijvende gevolgen.

Al deze jonge kinderen hebben nood aan medische en verpleegkundige zorgen en vertonen ook vaak een ander verloop van hun psychomotore ontwikkeling.

“Toen ons zoontje werd opgenomen in het Zeepreventorium, was dat met een bang hartje. Korte tijd later voelde hij er zich helemaal thuis. Wij zijn het personeel zeer dankbaar voor die goede opvang. Onze zoon blijft ziek, maar we kunnen vandaag veel beter dan voorheen leven met zijn chronische aandoening. Zowel onze zoon als wij hebben veel meer levenskwaliteit dan voorheen.”
- Familie Steenbeke

Brugfunctie

Een behandeling in het Zeepreventorium kan voor baby’s die na een lange ziekenhuisopname nog niet helemaal klaar zijn om de stap naar huis te zetten. Anderzijds kunnen door een tijdelijk verblijf in het Zeepreventorium frequente ziekenhuisopnames worden vermeden. Dankzij de gespecialiseerde medische zorg, gecombineerd met ontwikkelingsstimulatie, wordt gewerkt aan een verbetering van de algemene gezondheidstoestand of verdere stabilisatie. 

Er gaat ook bijzonder veel aandacht uit naar de begeleiding van de ouders en het gezin. De bedoeling is om de transitie te maken tussen een moeilijke periode in het ziekenhuis of thuis en te werken naar een betere en stabielere gezondheidstoestand in de thuisomgeving.

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg aangepast aan elk kind. Binnen de multidisciplinaire aanpak werken verschillende zorgvertrekkers nauw samen.  De zorg wordt geboden in een huiselijke sfeer waar je als ouder steeds welkom bent.

Multidisciplinair Team

  • De kinderarts volgt samen met de verpleegkundigen de medische toestand dagelijks op en stuurt de behandeling  waar nodig bij en dit in samenspraak met de arts verwijzer of de eigen arts van het kind.
  • De kinesitherapeuten geven intensieve behandeling voor de diverse aandoeningen: autogene drainage, brandwonden, plas-problemen...
    De Bobath therapeut zorgt 2 maal per week voor stimulatietherapie.
  • De diëtiste volgt de groeicurve nauwgezet op. Lengte en gewicht zijn de parameters om de voeding qua hoeveelheid en calorieën aan te passen: sondevoeding, groentepap of volwaardige maaltijden. 
  • De logopediste staat meermaals per week in voor de ontwikkeling van de expressie en communicatie.
  • In de leefgroep wordt veel aandacht besteed aan een warme opvang en begeleiding.  De opvoeders en verpleegkundigen organiseren, naast de dagelijkse verzorging, ook allerlei activiteiten: spelen, wandelen, uitstapjes maken in de gezonde buitenlucht…
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voornamelijk voor het welzijn van ouder en kind.  Ze bereiden de terugkeer naar huis zo goed mogelijk voor.
  • De andere therapeuten zoals onder andere bobath therapeut kunnen in steun komen voor specifieke vragen vanuit het multidisciplinair team

Revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen in een leefgroep tot 10 leeftijdsgenootjes. Een ontspannen en huiselijke omgeving voor zowel kind als ouder. De kinderen verblijven intern van zondagavond tot vrijdagnamiddag.

Duur revalidatieperiode
De duur van de opname wordt in onderling overleg besproken.  Het is de bedoeling om zodra mogelijk terug naar huis te keren.

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling wordt tijdens de kennismaking uitgelegd en is aangepast i.f.v. het kind, zijn therapeutische noden en medische zorgen.

Kostprijs revalidatieperiode
De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wilt een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.
 

Neem een kijkje in de leefgroep van onze allerkleinsten.  

Volg een dag mee.

Leefgroep A (baby's): klik hier

Leefgroep B (peuters en kleuters): klik hier.