Conceptnota

Conceptnota Behandeling Obesitas

Het Zeepreventorium presenteerde een conceptnota met betrekking tot de behandeling van obesitas voor kinderen en jongeren. Hierin stellen we een nieuw zorgmodel voor op basis van betere afstemming tussen de 3 zorglijnen en systematische vroegdetectie en goede follow-up. Een vlotte samenwerking garandeert immers dat de therapie van elk kind wordt aangepast aan de zorgnood. Hiermee willen we met onze zorgpartners aan de slag. Lees hier de volledige conceptnota.

Om de realisatie van de conceptnota mogelijk te maken, werd door het Zeepreventorium een eerste stap gezet. We dienden bij het RIZIV, in het kader van de taskforce gezondheidszorgdoelstellingen, een voorstel in rond het terugdringen van obesitas bij kinderen. Dit voorstel diende uitgeschreven te worden aan de hand van een template. Lees hier de template.

De nota werd opgemerkt door het RIZIV die voor 2022 een bijkomend budget heeft goedgekeurd voor de uitbouw en ontwikkeling van een zorgpad obesitas dat over de zorglijnen heen werkt, conform onze conceptnota.

We houden de vinger aan de pols bij de verdere concretisering van dit project.

In elk geval hopen we op deze manier dat de kinderen en jongeren met extreme obesitas een aangepaste behandeling krijgen voor ze de stap moeten zetten naar het Zeepreventorium maar ook dat ze na de intensieve behandeling in ons centrum een betere nazorg kunnen krijgen dichter bij hun woonplaats. Zo werken we mee aan het terugdringen van de steeds stijgende cijfers van kinder- en jeugdobesitas in België.

We hopen op deze manier positief te kunnen bijdragen tot het behalen van de gezondheidszorgdoelstellingen in het algemeen en tot een beter afgestemde behandeling van obesitas bij kinderen en jongeren in het bijzonder.

Zeepreventorium - 20 jaar obesitaswerking

Het Zeepreventorium is reeds 20 jaar actief rond de behandeling van obesitas bij kinderen en jongeren. Deze mijlpaal vierden we met een webinar. We lieten experten aan het woord en brengen sterke verhalen. Want 25 jaar obesitaswerking betekent ook 25 jaar verhalen. Het is dankzij de verhalen van onze kinderen en jongeren dat we in staat zijn om medisch en wetenschappelijk vooruitgang te boeken. Bekijk hier de webinar.