Een multidisciplinaire aanpak

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg aan elk kind en elke jongere. Dat is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. In ons huis werken tal van specialisten in chronische aandoeningen. Zeer gedreven binnen hun vakgebied. Maar meer nog dan dat zijn het specialisten in het omgaan met kinderen en jongeren. Alle multidisciplinaire teamleden zijn hoofdzakelijk toegewezen aan één leefgroep om intensieve begeleiding en samenwerking mogelijk te maken.

Elk multidisciplinair team bestaat uit onder andere:

  • artsen
  • verpleegkundigen
  • kinesitherapeuten
  • diëtisten
  • logopedisten
  • psychologen
  • opvoedkundigen
  • sociaal werkers
  • medisch-technische medewerkers

Zij worden ondersteund door een professioneel administratief en logistiek team.

Het enthousiasme en engagement van alle medewerkers dragen in belangrijke mate bij tot het succes van deze multidisciplinaire samenwerking en de manier waarop met elk kind en elke jongere wordt omgegaan. In de leefgroep verblijf je alleen of maximaal met twee op één kamer. We voorzien ook voldoende ontspanningsruimte en veilige hoekjes en kantjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken.