Astma en andere longaandoeningen

Longaandoeningen bij kinderen en jongeren kunnen  zorgen voor ernstige belemmeringen in het dagelijkse leven. Zowel fysieke inspanningen als een reactie op prikkels (huisstofmijt, stuifmeel, rook…) kunnen symptomen van astma uitlokken. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in nachtelijk hoesten en kortademigheid bij inspanningen. Door de luchtwegvernauwing kost het ook meer moeite om in en uit te ademen. En ook voor jongeren met andere longziekten (trilhaarziekte, longschade na herhaalde infecties…) kunnen we

Heb je een longziekte? Word je snel kortademig? Is sporten in team niet mogelijk? Kan je vaak minder inspanningen aan dan anderen?  In het Zeepreventorium kunnen we je helpen door gedurende een periode intensief samen te werken.

Na een tijdje in het Zeepreventorium, voelde ik mij al snel beter. Door vaak te sporten met de kinesist kan ik nu al veel beter lopen dan vroeger. Deze winter moest ik, voor het eerst, niet opgenomen worden in het ziekenhuis. In de leefgroep maken we veel plezier, de opvoeders doen veel spelletjes en activiteiten met ons. Ik voel mij hier echt thuis!” 
Febe.

In het Zeepreventorium kunnen we je helpen door gedurende een periode intensief samen te werken. De juiste ademhalingstechnieken worden aangeleerd. Indien nodig wordt er via autogene drainage voor gezorgd dat de slijmvorming in je longen vermindert. Door sport en beweging wordt je conditie verbeterd. De behandeling is er op gericht om je een zo actief mogelijk leven te laten leiden met de correcte medicatie.

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde zorg voor iedere patiënt dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgvertrekkers samenwerken. Uiteraard worden de ouders en thuisomgeving nauw betrokken in de therapie.

Multidisciplinair team

  • De kinderlongarts zoekt samen met uw thuisarts naar de meest geschikte medische behandeling.
  • De kinesitherapeuten tonen hoe de medicatie moet worden ingenomen en geven de nodige uitleg. Ze leren de juiste ademhalingstechnieken aan, staan in voor de autogene drainage en voor sport en beweging.
  • De diëtiste staat in voor het aanleren van een gezond en evenwichtig voedingspatroon. We streven naar het voor jou ideale gewicht. Er is bijzondere aandacht voor eventuele voedingsallergieën. Hiervoor  worden zo nodig aangepaste maaltijden klaargemaakt in onze eigen keuken.
  • In de leefgroep wordt veel aandacht besteed aan een warme opvang en begeleiding door opvoeders en verpleegkundigen. Naast het verstrekken van de dagelijkse zorgen worden heel wat activiteiten georganiseerd om datgene wat werd aangeleerd toe te passen in de dagelijkse praktijk.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de jongeren, de ouders en thuisomgeving.
  • De andere therapeuten zoals onder andere logopediste kunnen in steun komen voor specifieke vragen vanuit het multidisciplinair team.
     

School

Tijdens het verblijf in het Zeepreventorium lopen kinderen en jongeren ook school rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

Revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijft iedereen in een leefgroep met 8 tot 10 andere kinderen of jongeren.

Duur revalidatieperiode
De opnameduur wordt in onderling overleg besproken.  Het is de bedoeling om intensief samen te werken en zodra de revalidatiedoelen bereikt zijn terug naar huis te keren.

Bezoek- en weekendregeling
De bezoek- en weekendregeling, alsook de regeling tijdens schoolvakanties, wordt u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum.

Kostprijs revalidatieperiode
De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.