Revalidatieperiode

De duur van de revalidatie hangt af van de noden van de jongere en kan gaan van 3 weken tot 1 jaar.

Leefgroep

In het Zeepreventorium verblijven de kinderen en jongeren in leefgroepen. De begeleiders zorgen voor een warme opvang en een huiselijke sfeer met bijzondere aandacht voor de pedagogische en psychosociale noden. Kinderen verblijven samen in één leefgroep met 8 tot 10 leeftijdsgenoten. Elk krijgt een kamer alleen of maximaal met twee. We voorzien ook voldoende ontspanningsruimte en veilige hoekjes en kantjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken.

Verblijf

In functie van de therapeutische noden en de aard van de chronische aandoening zijn er twee soorten verblijven: ambulant (minimaal zeven uur per dag aanwezig) en residentieel. De patiënten gaan in het weekend zoveel mogelijk naar huis als onderdeel van hun re-integratietraject. Enkel kinderen of jongeren met een medische en/of pedagogische urgentie blijven uitzonderlijk in het weekend bij ons.

School

Tijdens hun verblijf kunnen de kinderen hun schoolse opleiding verderzetten, zowel in het Nederlands als het Frans. Voor meer info - klik hier