Revalidatieperiode

In functie van de therapeutische noden en de aard van de chronische aandoening zijn er twee soorten verblijven: ambulant (minimaal zeven uur per dag aanwezig) en residentieel. De patiënten gaan in het weekend zoveel mogelijk naar huis als onderdeel van hun re-integratietraject. Enkel kinderen of jongeren met een medische, pedagogische urgentie blijven uitzonderlijk in de weekends bij ons.

Tijdens hun verblijf kunnen de kinderen hun schoolse opleiding verderzetten, zowel in het Nederlands als het Frans.