Jaarverslag 2020

Op basis van de nieuwe conventie met het RIZIV die in 2019 werd uitgerold, bouwen we in 2020 verder om het Zeepreventorium te leiden naar een innovatieve arbeidsorganisatie. In maart 2020 werden we verrast door het coronavirus. Het jaar 2020 werd er dan ook één van voortdurend aftoetsen van beslissingen aan de noodzakelijke veiligheidsnormen en het verder werken aan ons veranderingsproces. 

Hoe konden we dit vastleggen in een jaarverslag?

Het jaarverslag is driedelig:

Het eerste deel beschrijft de revalidatievisie van het Zeepreventorium sinds de nieuwe conventiewijziging. Ze legt duidelijk vast welke aandoeningen behandeld kunnen worden in het centrum, van welke revalidatienoden werk moet gemaakt worden en hoe het centrum zich verhoudt tot de andere zorglijnen in het zorglandschap.

In het tweede deel kan u de projecten terugvinden die, ondanks coronatijd werden gerealiseerd. Geordend volgens onze 4 kernwaarden: huiselijk, professioneel, communicatief en forever young.

In het derde deel vindt u het rapport met de resultaten van onze werking. Zowel voor ons als het Riziv is het belangrijk om onze basisvariabelen continu te meten.

Lees hierbij het jaarverslag 2020 - https://bit.ly/3wBC89B

contacteer ons