Het Zeepreventorium onderschrijft het belang van de oprichting van Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC).

In een belangrijke ontwikkeling voor de gezondheidszorg in België, kondigde Minister Frank Vandenbroucke deze week aan dat vanaf 1 december jonge patiënten die kampen met obesitas toegang hebben tot gespecialiseerde zorg in 25 gloednieuwe Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC).

Deze aankondiging is het resultaat van nauwe samenwerking tussen RIZIV, de Belgische vereniging voor de studie van obesitas (BASO), Eetexpert, én het expertenteam van het Zeepreventorium. Het Zeepreventorium heeft sinds 1994 honderden kinderen en jongeren met obesitas en hun families ondersteund. Het was van meet af aan duidelijk dat de behandeling van deze chronische aandoening alleen kan slagen als er wordt ingezet op een integraal zorgtraject dat de verschillende zorgniveaus overspant.

Na jaren van wetenschappelijk onderzoek, evidence-based praktijken en samenwerking met stakeholders in België, presenteerde het Zeepreventorium in 2020 een conceptnota. Minister Vandenbroucke nam deze belangrijke doelstelling voor de gezondheidszorg in 2021 op zich en riep een werkgroep in het leven onder leiding van RIZIV om de aanpak van obesitas te coördineren.

Wat deze aankondiging nog belangrijker maakt, is dat de principes die in 2020 werden geïntroduceerd in de conceptnota nu de basis vormen voor de overeenkomst die de nieuwe PMOC's kunnen onderschrijven. Dit betekent dat de beste praktijken en benaderingen voor de behandeling van obesitas in heel België worden gestandaardiseerd en verbeterd.

Hoewel er nog veel werk voor de boeg ligt, waaronder de plaats in dit traject van (nieuwe) medicatie en chirurgie, gelooft het Zeepreventorium-team sterk dat de vrijgemaakte financiële middelen de kwaliteit van de zorg voor deze chronische aandoening op alle niveaus ten goede zullen komen. We zullen ons ook vanuit Zeepreventorium blijven engageren om "de experten te blijven" op vlak van kinderobesitas.

De opening van deze 25 PMOC's markeert een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen kinderobesitas en biedt hoop en concrete hulp aan degenen die dit het meest nodig hebben. De gezondheid en welzijn van onze jongere generatie staan centraal in deze inspanning, en we kijken uit naar de positieve impact die deze centra zullen hebben op de toekomst van de gezondheid van het gehele land.