Farmacotherapie bij de behandeling van kinderen en jongeren die lijden aan obesitas: trend, zegen of iets tussenin?

De experten van het Zeepreventorium in De Haan volgen de evoluties met betrekking tot de behandeling van kinderen en jongeren die lijden aan obesitas op de voet op. 

De AAP (American Association of Pediatrics) publiceerde de nieuwste richtlijnen voor de behandeling van kinderen en jongeren die lijden aan obesitas : men trekt stilaan de kaart van de farmacotherapie en bariatrische chirurgie.

Het Zeepreventorium is de overtuiging toegedaan dat door vroegtijdige en langdurige opvolging door middel van interventies gericht op gezonde levensstijl, zeker heel wat kinderen en jongeren en hun gezinnen geholpen kunnen worden. We zijn dan ook erg fier dat onder andere onze conceptnota van 2020 rond de stepped care voor kinderen en jongeren die lijden aan obesitas, mede aan de basis ligt van een werkgroep binnen het RIZIV die een conventie schreef voor de financiering van de multidisciplinaire behandeling van kinderen en jongeren die lijden aan obesitas op het tweede zorgniveau. We hopen deze conventie af te kloppen eind deze maand.

Dit neemt niet weg dat de experten van het Zeepreventorium ook nadenken over de plek die de farmacotherapie kan hebben bij de behandeling van kinderen en jongeren die lijden aan obesitas. Ook al zijn de producten nog niet beschikbaar en/of goedgekeurd in België, we houden een vinger aan de pols en denken nu al na hoe, in combinatie met het aanleren van een gezonde levensstijl, farmacotherapie een rol kan spelen.

Wordt zeker vervolgd.