BZIO, Zeepreventorium en AZ Sint-Jan Brugge Oostende starten uniek pilootproject in Koninklijke Villa Oostende

In september 2020, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de obesitaswerking, verspreidde het Zeepreventorium een conceptnota met betrekking tot een zorgmodel over drie zorglijnen voor de  behandeling van kinderen die lijden aan obesitas (https://www.zeepreventorium.be/nl/conceptnota).

In navolging hiervan, engageerde het Zeepreventorium zich om de sinds jaren opgebouwde expertise te delen in de werkgroep ‘obesitas bij kinderen’ opgericht door het RIZIV naar aanleiding van de oproep rond te bereiken gezondheidsdoelstellingen. Deze werkgroep heeft tot doel de 'stepped care' voor kinderen en jongeren met obesitas te realiseren en dit op de verschillende zorglijnen.

Voor kinderen en jongeren die lijden aan obesitas voor wie de monodisciplinaire hulp op de eerste zorglijn onvoldoende is maar voor wie de residentiële hulp op de derde zorglijn nog niet nodig is, kan multidisciplinaire, ambulante hulp op de tweede lijn een uitweg bieden. Gezien de maatschappelijke noodzaak, ontstonden in verschillende ziekenhuizen reeds initiatieven. Deze krijgen nog onvoldoende financiële ondersteuning en er is weinig controle over de kwaliteit van de geboden hulp. De werkgroep gaat voor de erkenning van Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC) in België waar kinderen die lijden aan obesitas terecht kunnen na doorverwijzing vanuit de eerste zorglijn of voor follow up vanuit de derde zorglijn.

Deze week kwam het Zeepreventorium in het nieuws naar aanleiding van de expertisedeling in de samenwerking tussen BZIO en AZ Sint-Jan Brugge Oostende in het kader van het initiatief voor kinderen die lijden aan obesitas. Het betreft een ambulant, multidisciplinair en langlopend programma voor kinderen tussen 7 en 12 jaar oud.  Zij kunnen samen met hun context, terecht in de Koninklijke Villa te Oostende. Het programma zal hen zowel individueel als in groep helpen om thuis een gezonde levensstijl te ontdekken, toe te passen en ondersteund vol te houden. Zohaast de kinderen, jongeren en hun context één en ander onder de knie hebben, keren ze terug naar de eerste zorglijn of voor wie de tweede zorglijn onvoldoende is, kan, tijdelijk, verwezen worden naar de tweede zorglijn. Dit flexibele zorgtraject laat toe de kinderen en hun context op het juiste moment op de juiste zorglijn te helpen in functie van de bestaande hulpvraag. Deze samenwerking, waarbij het Zeepreventorium graag de opgebouwde expertise deelt met de collega’s van AZ Sint-Jan en BZIO, beantwoordt aan een bestaande nood in de regio van de kust. Daarenboven beschikt BZIO over een locatie die hiervoor voldoet. Daarnaast wil BZIO al langer inzetten op een vorm van kinderrevalidatie.

Alle voorwaarden zijn voldaan om een inspirerend hulptraject op poten te zetten en zo bij te dragen tot preventie van een groeiend gezondheidsprobleem. Het Zeepreventorium zet hier graag zijn schouders onder.

In mei 2023 start BZIO op met het pilootproject ambulante kinderrevalidatie in de Koninklijke Villa. BZIO start nu al met de aanmaak van een wachtlijst van kandidaten. Zodra de aanwezigheid van Dokter Fonseca gekend is, word over gegaan tot het aanmaken van afspraken voor een eerste consultatie. Op deze consultatie gebeurt dan een anamnese en wordt een therapieprogramma uitgeschreven. De bedoeling is dat het programma in mei voor eerste keer zal opstarten. Het dagdeel waarop de consultaties doorgaan, zal volgens onze laatste info op dinsdagnamiddag zijn.

Zodra hier meer info over gekend is, wordt de officiële start gecommuniceerd.