GDPR - Privacy Patiënt

Kennisname patiënt - privacy beleid Zeepreventorium

Wij melden U dat het Zeepreventorium een geheel van verwerkingen zal verrichten aangaande de verstrekte persoonsgegevens, die louter gericht zijn op de organisatie van de zorg en de daaraan ondersteunende diensten, evenzeer door redenen van algemeen belang, waaronder gezondheidsdoeleinden zoals volksgezondheid, sociale bescherming en het beheer van gezondheidszorgdiensten, alsmede het maken van algemene statistieken.

Elke zorginstelling dient, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder medische gegevens, te beschikken over een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

U kan het privacyreglement opvragen - mail naar dpo@zeepreventorium.be

Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de GDPR van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Rechten van de patiënt inzake privacy

Op basis van de AVG/GDPR regelgeving heeft U het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verbeteren of te wissen. Daarnaast kunt u ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Tevens heeft U ook recht op inzage op de wijze waarop de gegevens werden verwerkt.

Om een van deze rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vult u het  aanvraagformulier in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming.

Het indienen van een aanvraag tot gegevenswissing- en beperking heeft niet steeds een automatisch tot gevolg gezien zorginstellingen een wettelijk bepaalde bewaarplicht hebben voor het medisch dossier e.d.

De functionaris voor gegevensbescherming evalueert uw aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen: 2 maand) om u een antwoord te geven.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) kan door iedere patiënt gecontacteerd worden in verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het Zeepreventorium via dpo@zeepreventorium.be of via t 059 23 39 11.

Communicatie: onze website en onze veiligheidssystemen

Bij een bezoek aan onze site bewaren we om veiligheidsredenen uw domeinnaam (ip-adres). Als u boodschappen/vragen plaatst op deze website, verkrijgen wij via deze weg uw  e-mailadres.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Camerabewaking

Op het grondgebied en in de gebouwen van het Zeepreventorium zijn beveiligingscamera’s opgesteld.

De beelden worden gemaakt conform de privacy- en camerawetgeving. Bij vaststelling van diefstal, agressie of vandalisme kunnen de opgenomen beelden worden overgemaakt aan de politie. De opnames hebben geen andere bedoelingen.

Foto’s nemen in Zeepreventorium

Een afbeelding waar het gelaat van een persoon op staat of waardoor de persoon kan worden herkend - zelfs als het gelaat niet zichtbaar is - is een persoonsgegeven en beschermd door het portretrecht.

Het portretrecht vereist een toestemming van de betrokkene, zowel voor het maken van opnames (foto’s, video’s, geluidsopnames) als voor het gebruik ervan.

Wij vragen u dan ook nooit opnames van patiënten, bezoekers, artsen of medewerkers te nemen zonder expliciete toestemming.

Journalisten, fotografen en cameraploegen moeten steeds vooraf toestemming vragen aan de directie.