Jaarverslag 2022

Het Zeepreventorium evolueert mee met zijn tijd en heeft de afgelopen drie jaren het hoofd weten te bieden aan onder meer de COVID pandemie, de energiecrisis en de nieuwste conventieverwachtingen. Net zoals de zee, staat ook het Zeepreventorium nooit stil. We dagen onszelf uit om in te blijven spelen op de eb en vloed van de gezondheidszorg. We herwerken onze opdracht continu in afstemming met de veranderende behandeltendensen en de nieuwe zorgnoden. Dat vraagt veerkracht!

Dit jaar publiceren we een uitgebreider jaarverslag dat bestaat uit drie grote delen.

In het eerste deel staan we stil bij algemene data en statistieken met betrekking tot het Zeepreventorium en tonen we wat evoluties over de jaren heen.

In het tweede deel stellen we op basis van onze vier pijlers van het designpaspoort onze gerealiseerde projecten en initiatieven voor. Vorig jaar focusten we ons op de pijler ‘professioneel’. In dit jaarverslag laten we opnieuw de vier pijlers aan bod komen. De diverse projecten getuigen van de enorme dynamiek en het ondernemerschap dat in de organisatie aanwezig is. Iedere organisatie kent zijn moeilijke dagen maar Zeepreventorium houdt net als zijn bijna 100-jarige gebouwen stand in weer en wind.

Tot slot zoomt het derde deel van dit jaarverslag in op het evaluatierapport dat voorgelegd wordt aan het RIZIV. Dit evaluatierapport kadert binnen een visie dat “pay for quality” (P4Q) en “pay for performance” (P4P) voorop stelt. Het onderstreept dat de zorg die we bieden in het Zeepreventorium niet alleen doeltreffend, maar ook noodzakelijk is. Het is een perpetuum mobile gebouwd op multidisciplinaire fundamenten.

Dit is het derde jaar dat we een evaluatierapport kunnen voorleggen op basis van data die we hebben verzameld aan de hand van onze PREMS en PROMS. Met het verstrijken van de jaren vertellen de data ons een rijker verhaal. We zijn dan ook bijzonder trots op deze manier van werken en de resultaten die we kunnen delen.

Terwijl u dit leest bouwen wij verder aan “ons huis in duinen”, een huis gevuld met menselijke warmte en een onevenaarbaar verlangen om telkens beter te doen.

Klik HIER om ons jaarverslag te lezen, Veel leesplezier!