Onze zorgverlening tijdens corona

Corona Covid-19 verplicht ons om maatregelen te nemen. Maar alle patiënten en ouders kunnen blijven op ons rekenen. Door deze crisis gaan wij met verhoogde creativiteit verder met onze zorgverlening. Lees hierbij onze voorzorgsmaatregelen:

Maatregelen voor de reeds opgenomen patiënten.

Algemene richtlijnen:

 • We blijven de kinderen/jongeren opvangen in strikte bubbels per leefgroep.
 • Kinderen of jongeren die hoesten of andere verdachte symptomen hebben, worden in isolatie geplaatst en extra getest op coronavirus.

Therapeutische weekends voorjaar 2021:

Alle kinderen en jongeren terug wekelijks op weekend naar huis, tenzij anders wordt afgesproken of omwille van medische redenen.

Uiteraard kan dit enkel als we ons samen blijven houden aan een aantal afspraken :

 • Op donderdag voor een weekend thuis, wordt u gebeld door een leefgroepsmedewerker die u zal vragen of er iemand ziek is in uw gezin, of iemand besmet is in uw gezin en of iemand van het gezin recent contact gehad heeft met iemand die besmet was met COVID. 
 • Beperk de contacten met mensen buiten het gezin zo veel als mogelijk.
 • Mocht tijdens het weekend of de week nadien blijken dat iemand uit uw gezin ziek is geworden of in contact is geweest met een besmet persoon, laat het ons zo snel mogelijk weten. Bel hiervoor met de leefgroepsmedewerkers.
 • Respecteer het uur van terugkeer!  Komt u met de auto, vertrek dan tijdig.  Indien uw zoon/dochter het openbaar vervoer neemt richting De Haan, zorg er dan voor dat hij/zij een trein neemt die tijdige terugkeer toelaat én motiveer hem/haar om de kortste weg te nemen.  Op tijd aankomen in het centrum laat immers toe dat bij aankomst álle terugkerende kinderen en jongeren gescreend worden op symptomen.  Indien jongeren te laat aankomen, is symptoomscreening moeilijker en halen we risico’s binnen.  Dit willen we absoluut vermijden. 

Testen en isolatie:

 • Wat indien een kind/jongere contact had met een mogelijks​ besmette persoon thuis?
  In dat geval draagt het kind een mondmasker tot het testresultaat gekend is bij de mogelijks besmette persoon. Het is uiterst belangrijk dat we deze info zo snel mogelijk doorkrijgen.
  Was de test positief dan wordt ook het kind/jongere getest en gaat in isolatie tot het testresultaat is gekend.
 • Wat indien het kind/jongere contact had met een COVID-19 besmette persoon?
  Dan wordt het kind/jongere in isolatie geplaatst en ook zelf getest. De duur van de isolatie wordt individueel bepaald.
 • Wat indien een besmetting wordt vastgesteld bij een kind/jongere in één van de leefgroepen (bubbels)?
  Dan gaat dat kind/jongere in isolatie gedurende 7 dagen. Zo nodig (dat wil zeggen: er is contact geweest) dragen de andere kinderen/jongeren van de leefgroep (ouder dan 12 jaar) een masker. De leefgroep wordt gezamenlijk in quarantaine/isolatie geplaatst, opgevolgd wat betreft symptomen en getest in geval van symptomen. Het personeel verhoogt de beschermingsmaatregelen. In elk geval worden alle kinderen/jongeren ook getest 9 dagen na het contact. Dit impliceert ook dat ze dan een thuisweekend moeten overslaan. Kinderen en  jongeren die in isolatie moeten, krijgen alle nodig zorgen. Een aparte zorgploeg zal klaar staan en de therapie zal zoveel als mogelijk doorlopen.

Als  verdere strategische maatregelen voorzien we: 

 • een grote stock aan beschermingsmateriaal
 • blijvende nadruk op algemene hygiëne en nauwgezet opvolgen van de overheidsmaatregelen.
 • Enkel en alleen indien de overheid zelf beslist gedurende een periode alle thuisweekends te verbieden, zullen we deze maatregel invoeren.
   

Maatregelen voor de toekomstige en reeds aangemelde patiënten

Voor vragen over mogelijke opname of concrete aanmelding, neem zeker contact met de Opnamedienst.

Voor alle reeds geplande afspraken in kader van kennismaking, intake en opname nemen we vanuit het Zeepreventorium zelf tijdig contact op met ouders/patiënt. Waar mogelijk schakelen we teleconferentie in ter vervanging van bezoek ter plaatse.

Opnames blijven mogelijk. We hebben ons georganiseerd om een veilige opname van patiënten te garanderen. We nemen tijdig contact met ouders/patiënt voor het plannen van de opname.

We houden alle ouders en patiënten uiteraard op de hoogte betreffende de verdere ontwikkeling van deze voorzorgsmaatregelen.

Vanuit het Zeepreventorium volgen we de ontwikkelingen van het Coronavirus op de voet, in afspraak met de betrokken overheid en de door hen getroffen maatregelen.

Aan iedereen hartelijk dank voor het begrip en de medewerking.