Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Conceptnota - Obesitasbehandeling voor kinderen en jongeren

Het Zeepreventorium zet nu én in de toekomst in op de meest kwetsbaren in onze maatschappij. 

In de conceptnota met betrekking tot de behandeling van obesitas voor kinderen en jongeren stellen we een nieuw zorgmodel voor op basis van betere afstemming tussen de 3 zorglijnen en systematische vroegdetectie en goede follow-up.

Obesitas komt meer en meer voor, ook bij kinderen, en treft vooral jongeren uit een zwakkere sociale context. Obesitas gaat gepaard met grote lange termijn gezondheidsproblemen en kosten. In het Zeepreventorium zorgen we in een residentiele multidisciplinaire setting voor het topje van de ijsberg, namelijk jongeren met ernstige obesitas en meerdere co-morbiditeiten. 

Er bestaan vandaag valabele initiatieven om obesitas te behandelen, maar het ontbreekt aan multidisciplinaire en chronische opvolging. Het herorganiseren van het zorgaanbod en het uitwerken van multidisciplinaire zorg, ondersteund door systematische screenings blijkt essentieel. Een combinatie van een goede geografische spreiding en een concentratie van expertise in gespecialiseerde zorg. Hiermee willen we met onze zorgpartners aan de slag.

Het Zeepreventorium, presenteerde op 15 september, tijdens het webinar naar aanleiding van 25 jaar obesitaswerking, de conceptnota. Dit blijkt in covid-19 tijden brandend actueel. Hoewel de Covid-19 crisis het Zeepreventorium voor extra uitdagingen stelt, is de tijd nu meer dan ooit rijp om een antwoord te bieden aan de vele uitdagingen waar we voor staan. Het Zeepreventorium beschikt over de nodige ervaring, expertise en daadkracht om hierin een voortrekkersrol te spelen, samen met de zorgpartners. 

Conceptnota

De conceptnota met betrekking tot de behandeling van obesitas voor kinderen en jongeren stelt een nieuw zorgmodel voor op basis van betere afstemming tussen de 3 zorglijnen en systematische vroegdetectie en goede follow-up. Een vlotte samenwerking garandeert immers dat de therapie van elk kind wordt aangepast aan de zorgnood. Een niveau omhoog maar ook een niveau omlaag zodat naadloos de juiste ondersteuning wordt geboden om de chronische ziekte obesitas gedurende de ganse jeugd multidisciplinair te behandelen.

Regeerakkoord

In het huidige regeerakkoord staat de ambitie uitgedrukt om de kwaliteit en toegankelijkheid van het zorgsysteem continue te verbeteren en af te stemmen op de noden van de patiënt. We zijn ervan overtuigd dat dit zorgmodel past binnen deze ambitie. Het Zeepreventorium wil hiermee aan de slag met de verschillende zorgpartners.

Obesitas, een maatschappelijke uitdaging.

Obesitas is een complexe chronische aandoening en vraagt levenslange opvolging. Van de Belgische kinderen is 6% obees. Niet minder dan 133.400 kinderen. De uitgaven voor zwaarlijvigheid bedragen 270 euro per captiva per jaar. Voor de komende 30 jaar zal obesitas een negatieve impact hebben van bijna 3% van het Belgisch bruto binnenlands product . 

Obesitas, een complexe chronische ziekte van onze tijd

Obesitas verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden en op allerlei ziekten: diabetes, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker. Obesitas weegt ook vaak door op de geestelijke gezondheid.
De behandeling van obesitas beperkt zich niet tot het aanleren van een nieuwe levensstijl maar focust op vier dimensies: metabole, mentale, mechanische en milieu/omgevingsaspecten. Het zorgaanbod moet zo worden afgestemd dat patiënten op het juiste moment, op de juiste manier en door de juiste persoon te kunnen behandelen. Met dit zorgmodel willen we daar een beter antwoord op bieden.

Lees hier de volledige conceptnota
met schema van zorgmodel en samenwerkingsakkoorden.

Terug naar nieuwsoverzicht

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11
F 059 23 87 18
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Wil je graag een kijkje nemen in één van onze leefgroepen?

Het multidisciplinair team van leefgroep D maakte een prachtig filmpje om jullie wat inzage te geven.

Lees meer

Jaarverslag 2020

Op basis van de nieuwe conventie met het RIZIV die in 2019 werd uitgerold, bouwen we in 2020 verder om het Zeepreventorium te leiden naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Lees meer

BZIO en Zeepreventorium op termijn onder 1 directie

Twee unieke revalidatiecentra gelegen op de Belgische kustlijn – het Zeepreventorium in De Haan & BZIO in Oostende - krijgen binnenkort een gemeenschappelijke algemene direc

Lees meer

Virtuele rondleiding

Omwille van de voorzorgsmaatregelen door de coronacrisis moeten we onze zorgverlening aanpassen. Voorlopig organiseren we geen kennismakingen meer ter plaatse. Om je opname toch goed voor te bereiden hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.  Zo kan je reeds een kijkje nemen in onze gebouwen. Ook de weekend- en bezoekregeling is voorlopig gewijzigd. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.