Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

chronische nieraandoeningen- en transplantatie

“Menno maakt zijn comeback. Na zijn verblijf in het Zeepreventorium kan hij nu weer meer naar school en 's avonds voetballen met zijn vrienden. Ik had dit op voorhand niet gedacht. Hij kijkt met plezier terug op zijn verblijf. En hij weet dat hij terug kan komen, mocht het nodig zijn.” Mama van Menno.

 

Multidisciplinaire behandeling

Het Zeepreventorium biedt gespecialiseerde individuele zorg dankzij een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverstrekkers intensief samenwerken.

Team

  • De kindernefroloog volgt de nierfunctiewaardes nauwkeurig op en past de medicatie aan waar nodig, dit in samenspraak met het verwijzend referentiecentrum. Ook de fysieke toestand en de laboresultaten worden strikt opgevolgd.
  • De verpleegkundige meet dagelijks de bloeddruk en geeft uitleg bij de medicatie.  Ook specifieke medische verzorging, zoals sonderen worden aangeleerd of verder ingeoefend.
  • De bewegings- en kinesitherapeut staat wekelijks in voor bewegingstherapie en sportbegeleiding.
  • De diëtiste zoekt naar een evenwicht tussen dieet volgen en functioneren in de dagelijkse realiteit, via educatie en kooklessen.
  • De opvoeders creëren een warme opvang, een huiselijke sfeer en organiseren activiteiten met bijzondere aandacht voor opvoedkundige aspecten.
  • De psycholoog en de maatschappelijk werker zorgen voor groeps- en individuele begeleiding van de kinderen en jongeren, hun ouders en thuisomgeving.

Allen zorgen voor een positieve en motiverende ondersteuning zodat de jongeren weer in hun mogelijkheden gaan geloven.

De revalidatieperiode

Tijdens de revalidatieperiode verblijven de kinderen en jongeren in een leefgroep van ongeveer 20 patiënten, allen met een chronische aandoening.

Tijdens het verblijf in het Zeepreventorium lopen kinderen ook school rekening houdend met de huidige studierichting, mogelijkheden en tempo.

Duur revalidatieperiode

De duur van de therapie is afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen en varieert van drie weken tot één jaar. De revalidatie start met een belangrijke observatieperiode waarin alle leden van het multidisciplinaire team zich een beeld vormen van de jongere en zijn problematiek. Daarna volgt een intensieve behandelfase die wordt afgesloten met een voorbereiding tot reïntegratie in de thuis-omgeving. Korte heropnames nadien zijn mogelijk.                             

Bezoek- en weekendregeling

De bezoek- en weekendregeling, alsook de schoolvakanties worden u toegelicht tijdens de kennismaking in het centrum.

Kostprijs revalidatieperiode

De revalidatie wordt erkend door de mutualiteit die tussenkomt in de verblijf- en behandelingskosten. Als ouder dient u het remgeld te betalen. Dit bedraagt gemiddeld 180 euro per maand.

Opname

Indien u nog vragen heeft omtrent onze werking of u wil een aanvraag doen tot opname, neem dan zeker contact op met de Opnamedienst. We beantwoorden graag uw vragen en begeleiden u tot aan de opname.

Contactgegevens

Zeepreventorium
Koninklijke baan 5
8420 De Haan
T 059 23 39 11
F 059 23 87 18
info@zeepreventorium.be
www.zeepreventorium.be

Nieuwsberichten

Wil je graag een kijkje nemen in één van onze leefgroepen?

Het multidisciplinair team van leefgroep D maakte een prachtig filmpje om jullie wat inzage te geven.

Lees meer

Jaarverslag 2020

Op basis van de nieuwe conventie met het RIZIV die in 2019 werd uitgerold, bouwen we in 2020 verder om het Zeepreventorium te leiden naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Lees meer

BZIO en Zeepreventorium op termijn onder 1 directie

Twee unieke revalidatiecentra gelegen op de Belgische kustlijn – het Zeepreventorium in De Haan & BZIO in Oostende - krijgen binnenkort een gemeenschappelijke algemene direc

Lees meer

Virtuele rondleiding

Omwille van de voorzorgsmaatregelen door de coronacrisis moeten we onze zorgverlening aanpassen. Voorlopig organiseren we geen kennismakingen meer ter plaatse. Om je opname toch goed voor te bereiden hebben we een virtuele rondleiding gemaakt.  Zo kan je reeds een kijkje nemen in onze gebouwen. Ook de weekend- en bezoekregeling is voorlopig gewijzigd. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.