Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum

Praktische info opname

Een goed voorbereide opname is de eerste stap naar een succesvol verblijf in het Zeepreventorium. Het opnametraject bestaat uit verschillende fases:

Fase 1: informatie-aanvraag

Een opname in het Zeepreventorium kan enkel na doorverwijzing van een arts-specialist of huisarts. Dit belet echter niet dat de ouders of de toekomstige patiënt rechtstreeks met het Zeepreventorium contact kunnen opnemen om te zien of een opname realistisch is. 

Zie webpagina  ‘Hoe aanmelden’.

Fase 2: kennismaking

Als na een eerste medische evaluatie blijkt dat een patiënt in aanmerking komt, worden de patiënt en zijn gezin door een sociaal werker / psycholoog van het Zeepreventorium uitgenodigd voor een eerste kennismaking.

Het doel van deze kennismaking is te ontdekken of het Zeepreventorium aan de patiënt een geschikt zorgtraject kan aanbieden.

De patiënt en zijn gezin:

krijgen informatie over o.a.: het leven in leefgroepen, het zorgpad, de financiële aspecten van een opname, het systeem van reïntegratiedagen enz.,
ze bezoeken de leef- en behandelruimtes.

De specialismen die betrokken zijn bij een mogelijke behandeling proberen een duidelijk zicht te krijgen op de problematiek, het ontstaan en de evolutie in de tijd, welke stappen de patiënt al ondernomen heeft en met welk resultaat, de motivatie enz.

Als alle partijen (Zeepreventorium – patiënt – ouders) overtuigd zijn van een opname, gaan we over tot de volgende stap nl. intakegesprekken.

Fase 3: intake

De intakegesprekken hebben plaats in het Zeepreventorium, en nemen een halve tot een hele dag in beslag.

De opvoeder van de leefgroep waarin de patiënt zal opgenomen worden, begeleidt de patiënt en zijn gezin naar de diverse afspraken. Hij zorgt voor het vlotte verloop.

De bedoeling van de intakegesprekken is te komen tot een duidelijke probleemanalyse om een individueel zorgtraject uit te tekenen. Heel wat aspecten komen daarbij aan bod (afhankelijk van de pathologie): medisch, psychosociaal, opvoedkundig, nutritioneel, kinesitherapeutisch, verpleegkundig en schoolse vorming.

Fase 4: de opname

Patiënt en ouder melden zich aan bij het onthaal en worden begeleid door een opvoeder.

In de eerste plaats wordt het administratieve luik afgewerkt: de RIZIV-aanvraag, het patiëntendossier, het opnamecontract… kortom alle documenten die nodig zijn voor een goede werking nadien.

Er wordt daarna voldoende tijd voorzien voor de patiënt om zich samen met de ouders te installeren in de leefgroep.

Fase 5: de revalidatie

Het Zeepreventorium werkt met ‘zorgpaden’. Voor iedere pathologie is er een interdisciplinair totaalplan opgemaakt. Een zorgpad beschrijft wat men hoopt te bereiken, de verwachte tijdsduur, de planning en methode van de hulpverleningsinterventies en de evaluatiecriteria. De zorgpaden weerspiegelen de keuze van het Zeepreventorium voor een aanpak die het louter medische overstijgt (zogenaamde ‘holistische’ aanpak).

Het algemene zorgpad wordt aangepast aan de behoeften van iedere patiënt (het ‘geïndividualiseerde’ zorgpad).

Fase 6: ontslag

Als het revalidatieproces ten einde loopt, zijn er nog een reeks afrondende gesprekken met de leden van het behandelingsteam. De verschillende aspecten van de behandeling komen daarbij opnieuw aan bod: medisch, psychosociaal, opvoedkundig, nutritioneel, kinesitherapeutisch, verpleegkundig…

Ook de mogelijkheden van follow-up en doorverwijzing, extra tips en adviezen, bespreking van het nazorgprogramma... worden doorgenomen.

Tegelijk worden alle administratieve formaliteiten (verwijsbrieven, attesten, eventuele medicatievoorschriften enz) in orde gebracht.

Fase 7: nazorg

Wie het Zeepreventorium verlaat, is niet genezen, maar is wel in staat om met zijn chronische aandoening een kwalitatief leven te leiden.

De patiënt staat vanzelfsprekend centraal, maar er gaat ook bijzonder veel aandacht naar de begeleiding van de ouders en de omgeving. De voornaamste doelstelling is kennis en vaardigheden bij te brengen zodat deze, eens terug thuis, concreet toegepast kunnen worden.

Nieuwsberichten

Bezoek onze Facebook pagina

Opnames voor Rode Neuzen-actie

Evi Hansen gespot in het Zeepreventorium! In het kader van de Rode Neuzen-actie vonden opnames plaats van een nieuw programma.

Lees meer

Rode Duivels

Vanavond de match tegen Frankrijk. Wij supporteren van hieruit voor onze Belgium Red Devils. Gisteren ons WK-lied ingeoefend samen met de jongens van BLNDINMUSIC.

Lees meer

American Games

Deze week verwelkomen we heel wat nieuwe patiënten in het Zeepreventorium. Vorige week sloten vele jongeren hun verblijf af met o.a.

Lees meer

Welkom bij de Calimero's

Welkom in de leefgroep van de allerkleinsten, de Calimero’s.

Hier verblijven baby’s en peuters met complexe aandoeningen, aangeboren of ten gevolge van moeilijkheden na de geboorte. Deze kinderen hebben vaak een lange ziekenhuisopname achter de rug. Het Zeepreventorium vormt de brug tussen ziekenhuis en thuisomgeving. Een gespecialiseerd team zorgt voor de opvolging en behandeling van deze patiëntjes.