Opleiding Nonviolent Resistance

De nieuwe generatie jongeren is assertief, weet wat ze wil en niet wil en zorgt voor heel wat uitdagingen binnen de hulpverlening. Dit maakt het de leefgroepsmedewerkers niet gemakkelijk om met moeilijk gedrag om te gaan. Ook in het Zeepreventorium zien we deze maatschappelijke tendenzen.  Om de leden van de multidisciplinaire teams te helpen hiermee om te gaan, gingen we op zoek naar een toepasbare aanpak met de nodige handvaten.  We kwamen terecht bij Nieuwe autoriteit ( NA) en Nonviolent resistance (NVR). Deze manier van denken, communiceren en handelen bij moeilijk begrijpbaar gedrag,  wordt ook naar voor geschoven vanuit beleidscomités (Vlaamse en Federale overheid) en zorgt voor een spreektaal die universeel kan zijn voor de hulpverleners. De grondlegger van deze methode is Haim Omer.

We contacteerden de VZW Stapwijzer om het Zeepreventorium te helpen deze nieuwe methodiek onder de knie te krijgen.  Het project NA/NVR wordt een meerjarenplan waarvoor in 2021 de eerste stappen werden gezet.  Tijdens de vakgroep orthopedagogiek, kregen alle opvoeders reeds een eerste introductie. Daarna werden de clustermanagers en de stafmedewerkers gedurende een intensieve vierdaagse opleiding verder getraind in deze manier van denken, handelen en communiceren.  Zij zullen, in afwachting van verdere training van de verschillende multidisciplinaire teams, de basisgedachten reeds uitdragen .

Non Violent Resistance  is een andere manier van denken, handelen en communiceren, vertrekkende vanuit de basispremisse dat je het gedrag van een andere niet kan controleren maar wel de manier waarop je zelf omgaat met dit gedrag.  Je hoeft niet te winnen, enkel vol te houden.  

Daarenboven, sta je er binnen deze context ook nooit alleen voor, immers,  ‘It takes a village to raise a child’.   Het gedrag van een jongere beïnvloeden, doe je met velen en op dezelfde manier. 

De vierdaagse vorming werd verzorgd door Anton Jaenen van www.stapwijzer.be.  We vormden een trainingsgroep samen met een aantal medewerkers van MPI De Haan. Het werden vier boeiende dagen met een afwisseling van theorie en oefeningen, huiswerk en toepassingen in de praktijk.  Een greep uit de aangeleerde en ingeoefende tools is : aanwezigheid in allerlei vormen, het plaatsen van bookmarks, het voorlezen van een aankondiging of, indien nodig, een sit-in met een aantal begeleiders, …   De reeds gevormde medewerkers zijn alvast enthousiast en vanaf het najaar 2022 gaan we verder met opleidingen voor de multidisciplinaire teams.

Interesse? Lees alvast het boek "Nieuwe Autoriteit" van Haim Omer.